Wie wij zijn

Thuiszorg Schouder aan Schouder is een kleinschalige en toegankelijke organisatie, waarbij uw wensen als cliënt vooropstaan. Ons zorgteam bestaat uit vaste medewerkers en u heeft een vast aanspreekpunt op kantoor.

Een organisatie die zorg en begeleiding biedt in uw eigen vertrouwde thuissituatie. Wij doen dit in het hele Westland, Den Haag & omgeving..

Thuiszorg Schouder aan Schouder heeft tevens oog voor onze multiculturele maatschappij. Dit houdt in dat wij aan iedereen zorg bieden, ongeacht leeftijd, afkomst of cultuur. Spreekt u geen Nederlands? Dan bieden wij zorg in uw eigen taal, rekening houdend met uw religie. U bent “Van harte welkom!”

Wij staan voor

Betrouwbaarheid
Deskundigheid
Medemenselijkheid
Professionaliteit

Missie en visie

Aan de hand van een kennismaking – en intakegesprek, zullen wij in overleg bekijken welke van onze zorgverlener(s) een rol zouden kunnen spelen in de levering van zorg aan u. Tevens zal er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin wordt genoteerd welke zorg u nodig heeft, welke doelen u daarbij heeft en hoe wij hier samen met u invulling aan zullen geven.

Wij hebben een duidelijke visie over de kwaliteit van zorg die wij aanbieden en een missie die ons motiveert. Onze missie is:

  • goede, kwalitatieve zorg bieden
  • de kwaliteit van leven vergroten
  • aandacht besteden aan zelfredzaamheid
  • door participatie de zorgbehoevende te activeren
  • de zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde vergroten

Uiteraard sluiten wij onze ogen en oren niet voor andere organisaties in het werkveld. Wij zijn altijd bereid om te leren van -en samenwerken met- collega organisaties. Graag zouden wij dan ook verschillende vormen van samenwerkingsverbanden aangaan met externe partners. Ook dat is één van onze doelen.

Thuiszorg Schouder aan Schouder  bekijkt samen met u, uw mantelzorger en/of de gemeente, welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Thuiszorg Schouder aan Schouder helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

 Wij zullen dan ook samen met u kijken welke zorg/hulp het beste aansluit bij uw specifieke zorgbehoeften en hoe en wanneer u deze zorg wilt ontvangen. U heeft daarbij de regie. Wij proberen zoveel mogelijk uw eigen kracht te benutten en streven naar het bevorderen van zelfredzaamheid.

Menu