Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Om Wlz zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (WLZ).

Onder de Wlz vallen:

  • begeleiding, verpleging en verzorging
  • geneeskundige zorg en behandeling van een ziekte, beperking of stoornis
  • fysiotherapie en tandheelkunde (alleen bij bepaald zorgzwaarden)
  • hulpmiddelen
  • soms huishoudelijk hulp
  • vervoer naar begeleiding, behandeling en verzorging

Een indicatie voor de Wlz vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kunt dit online doen via www.ciz.nl of via de post. Zodra de aanvraag binnen is, krijg je een bevestiging. Deskundige en onafhankelijke specialisten beoordelen je aanvraag.

Heeft het CIZ extra informatie nodig om je aanvraag goed te beoordelen? Dan neemt het CIZ schriftelijk of per telefoon contact met je op. Is de aanvraag volledig? Dan krijg je meestal binnen 6 weken te horen of je een indicatie krijgt en welk zorgprofiel die indicatie heeft.

Mocht u vragen hebben of uw zorgvraag met ons willen bespreken, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Menu