Klachtenprotocol

Niet tevreden?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Schouder aan Schouder, en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Een ieder kan verbetertips, klachten, ideeën, en ergernissen kenbaar maken door middel van mondeling en/of schriftelijk. Indien een klacht direct (in overleg met betrokken) kan worden zo snel mogelijk worden opgelost en afgehandeld door betrokkenen en leidinggevende. Na afhandeling word dit dan ook gemeld bij de externe klachtencoördinator.

U kunt u klacht of uiting digitaal via het contactformulier indienen. Indien een oplossing niet mogelijk is kunt u een klacht of melding van onvrede dan (en te allen tijde ook rechtstreeks) bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch, als via e-mail. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht of onvrede en helpen een oplossing te vinden.

Adres: www.klachtenportaalzorg.nl

Menu