Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Elke gemeente organiseert de Wmo op zijn eigen manier. Kijk daarom altijd op de website van het Wmo-loket van de gemeente waar je woont. Bij jouw gemeente kun je ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het aanvragen van een beschikking.

Een beschikking voor de Wmo vraag je aan bij het Wmo-loket van jouw gemeente.

Na aanmelding (meestal via een formulier) krijg je een gesprek met een deskundige van de gemeente. Dit heet het keukentafelgesprek. Samen met deze deskundige bekijk je wat je zelf kan en welke ondersteuning je nodig hebt. Ook bespreken jullie waarmee familie of mensen uit je omgeving jou kunnen helpen. Lees in de folder over hoe zo’n gesprek gaat en hoe je je kunt voorbereiden.

Van dit gesprek maakt de deskundige een verslag. Ben je het eens met de inhoud van het verslag? Dan stuur je het verslag ondertekend terug.

De gemeente beslist daarna binnen 2 weken of en wanneer je de aangevraagde hulp of voorziening krijgt.

Heeft u een persoonlijke situatie waar u ondersteuning bij nodig heeft en vraagt u zich af of u recht heeft op een Wmo? Meldt u zich dan bij Thuiszorg Schouder aan Schouder  en samen met de gemeente doen wij onderzoek naar u persoonlijke situatie.

Menu