Privacy Policy Thuiszorg Schouder aan Schouder

Privacy- en cookiebeleid Thuiszorg Schouder aan Schouder

www.thuiszorgschouderaanschouder.nl is onderdeel van Thuiszorg Schouder aan Schouder, waarvan Latoya Janssen eigenaar is.
Thuiszorg Schouder aan Schouder respecteert de privacy van de bezoekers op www.thuiszorgschouderaanschouder.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Thuiszorg Schouder aan Schouder verwerkt

Thuiszorg Schouder aan Schouder verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Thuiszorg Schouder aan Schouder kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier om de desbetreffende diensten te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Thuiszorg Schouder aan Schouder gegevens nodig heeft

Thuiszorg Schouder aan Schouder vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Thuiszorg Schouder aan Schouder verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Thuiszorg Schouder aan Schouder verwerkt ook persoonsgegevens als Thuiszorg Schouder aan Schouder s hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Thuiszorg Schouder aan Schouder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Thuiszorg Schouder aan Schouder hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Thuiszorg Schouder aan Schouder verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Thuiszorg Schouder aan Schouder gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Thuiszorg Schouder aan Schouder gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.Thuiszorg Schouder aan Schouder gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; info@thuiszorgschouderaanschouder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Thuiszorg Schouder aan Schouder s u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Thuiszorg Schouder aan Schouder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Thuiszorg Schouder aan Schouder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; info@thuiszorgschouderaanschouder.nl.

Menu