Uw zorg
is bij ons een
waarborg

Ons team…

…biedt mensen een helpende hand en een schouder om op te steunen

Onze zorg…

…wordt afgestemd op de exacte behoefte van onze cliënten

Zoek je hulp?

Ons team staat voor je klaar. Neem gerust contact met ons op.

Welkom bij Thuiszorg Schouder aan Schouder

Een naam die precies weergeeft waar wij voor staan. Net zoals het spreekwoord,
‘we staan schouder aan schouder’. Kort, krachtig en allesomvattend.

Bij Thuiszorg Schouder aan Schouder bent u in goede handen. Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Wilt u vertrouwde mensen om u heen? Dan bent u bij Thuiszorg Schouder aan Schouder aan het juiste adres. Onze dienstverlening is erop gericht om betrouwbare, kwalitatieve zorg te bieden, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Goede zorg, met de blik op morgen!

Missie & visie

Aan de hand van een kennismaking – en intakegesprek, zullen wij in overleg bekijken welke van onze zorgverlener(s) een rol zouden kunnen spelen in de levering van zorg aan u. Tevens zal er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin wordt genoteerd welke zorg u nodig heeft, welke doelen u daarbij heeft en hoe wij hier samen met u invulling aan zullen geven. Wij hebben een duidelijke visie over de kwaliteit van zorg die wij aanbieden en een missie die ons motiveert.

Onze missie is:

  • goede, kwalitatieve zorg bieden
  • de kwaliteit van leven vergroten
  • aandacht besteden aan zelfredzaamheid
  • door participatie de zorgbehoevende te activeren
  • de zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde vergroten

Uiteraard sluiten wij onze ogen en oren niet voor andere organisaties in het werkveld. Wij zijn altijd bereid om te leren van -en samenwerken met- collega organisaties. Graag zouden wij dan ook verschillende vormen van samenwerkingsverbanden aangaan met externe partners. Ook dat is één van onze doelen.

Thuiszorg Schouder aan Schouder bekijkt samen met u, uw mantelzorger en/of de gemeente, welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Thuiszorg Schouder aan Schouder helpt bij het beantwoorden van deze vragen.
Wij zullen dan ook samen met u kijken welke zorg/hulp het beste aansluit bij uw specifieke zorgbehoeften en hoe en wanneer u deze zorg wilt ontvangen. U heeft daarbij de regie. Wij proberen zoveel mogelijk uw eigen kracht te benutten en streven naar het bevorderen van zelfredzaamheid.

Ook wij houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Zo passen wij de ‘veilig vijf’ toe en maken wij gebruik van de aanbevolen beschermingsmiddelen. Kijk op deze website van het RIVM voor alle richtlijnen van het RIVM.

Menu